Elmarknadens svar på private banking

2016.09.27

Bodecker Partners grundare och VD, Fredrik Bodecker, intervjuas av den ledande nyhetsbyrån för elmarknaderna i norra Europa – Montel. Fredrik berättar bland annat om hans syn på behovet av oberoende rådgivning och förvaltning i elmarknaden samt om bolagets affärskoncept Private Energy. Läs hela intervjun nedan.

Bodecker Partners hoppas kunna hjälpa de producenter inom förnybar produktion som hamnat utanför förvaltarnas prioriteringar. – Det handlar om en helt oberoende rådgivning. Elmarknadens svar på ”private banking”, säger vd Fredrik Bodecker i en intervju med Montel.

Affärsidén bygger på att Bodecker Partners ska ge aktiva råd till kunderna hur produktionen och förvaltningen ska optimeras.

Det nystiftade bolaget ska rikta in sig på små och mellanstora producenter inom förnybar energi i Norden, främst kraftvärmeaktörer, vindkraftsproducenter och så småningom solkraftsproducenter när den marknaden mognat.

– Därför kommer elcertifikat- och koldioxidmarknaderna att vara centrala i våra analyser, säger Fredrik Bodecker.

Just de mindre producenterna hamnar ofta i kläm i förvaltningen, eftersom deras intressen krockar med förvaltarens slutkundsportföljer och den egna produktionsportföljen, enligt Fredrik Bodecker.

– Sällan är timingen av köp- och säljintressen hos förvaltarens kunder samtidigt rätt för en affär internt, säger han.

Istället för att själva sköta förvaltningen av produktionsportföljen ska Bodecker Partners fungera som ett nav mellan producenten och de olika förvaltningslösningarna som redan idag erbjuds på marknaden.

– Det finns ett 15-tal bolag [i Norden] som erbjuder portföljförvaltning och dom har alla styrkor och svagheter inom förvaltningens olika delar. Kanske är det bästa för kunden om en aktör sköter balansansvaret medan avtalet för prissäkringen ligger hos en annan aktör. Genom vårt oberoende kan kunden lita på att vi har deras intresse i fokus, säger Fredrik Bodecker.

Utrymme för höjda marginaler

Han bedömer att det finns utrymme för portföljförvaltare att höja marginalerna inom områden och produkter som man är väldigt duktiga på – samtidigt som Bodecker Partners kunder har mer att vinna på att välja den bästa, jämfört med en konkurrent som har ett lägre pris.

– Det handlar inte alltid om att få det lägsta priset, utan att kunna få den lösning som ger bäst resultat för kunden. Det behövs en viss expertis för att kravställa produkterna och övervaka resultatet som jag och mitt team byggt upp under åren och som vi ska fortsätta att uppdatera. Vi tar fram en skräddarsydd strategi för varje enskild kund.

Historiskt har aktörerna ofta krävt att få hela förvaltningen, inklusive balansansvar, fysisk handel och rådgivning, när man sluter avtal med en kund, men Fredrik Bodecker är övertygad att detta kommer att förändras i och med att konkurrensen hårdnat och marknaden mognar.

– Vi kommer att höra oss för med samtliga aktörer vad de kan erbjuda. Det finns aktörer där ute som kommer att kräva allt eller inget, samtidigt som vi har andra som sagt att detta är intressant för dem, säger han.

Fredrik Bodecker kommer senast som vd från portföljförvaltaren Modity. Det var i förra veckan som han meddelade att startat ett nytt bolag tillsammans med ex-kollegorna Mia Bodin och Gustaf Sundelius.

Källa: Montel, Anton Tigerstedt, anton@montel.no

Foto: Malin Holm
Foto: Malin Holm