Montel Swedish Energy Days

Konferensen ger en unik uppdatering på det allra senaste som händer på elmarknaden. I år som tidigare år bjuder vi in centrala aktörer från energihandlen i Sverige till presentationer och diskussioner som förhoppningsvis kommer att ge goda svar på var branschen är på väg.

Datum: 31 maj – 1 juni 2017,

Plats: Hotel Hilton Slussen, Stockholm.

Årets talare

Bland konferensinnehållet hittar ni bl.a:

– Makroekonomi och råvarumarknader

– Framtidens marknadsdesign

– Överföringsbegränsningar och elpriser

– Vad kommer att återstå av elcertifikatmarknaden?

Bodecker Partners portföljförvaltningschef, Gustaf Sundelius, kommer i sitt föredrag ”BULL & BEAR – Vad händer med elpriset på kort och lång sikt?” att visa varför det är viktigt att hålla koll på vad som händer i Storbritannien, hur gaskraften kommer öka i betydelse och hur reglerhandel kan minska effektproblematiken.

Ni har väl anmält er?