Solceller utan investeringskostnad?

2017-06-08

Bo Normark, InnoEnergy Thematic Leader for Smart Grids & Energy, skrev i en artikel tidigare i år att batterier kommer att revolutionera energimarknaden. Energisektorn är näst på tur menar han och elproduktion med solceller är grunden. Men för många är investeringskostnaden för egna solceller fortfarande för hög. Vi intervjuar här Eva Lendic Edlund på Umeå Energi och Emma Wrege på Varberg Energi som jobbar för att komma undan trösklar som höga investeringskostnader och svåra regelverk. De vill öppna upp marknaden för fler. Hur ser deras lösningar ut och vad ser de för möjligheter framöver? Och hur långt är vi från lagringsmöjligheter och kanske till och med frikoppling från elnätet?

Läs vår intervju här!