Glad midsommar!

2017-06-22

Nu närmar sig sommaren och vi kan snart se tillbaka på ett år som Bodecker Partners. Vi har haft många spännande uppdrag där vi bl.a. har tagit fram riskpolicys, säkringsstrategier och uppföljningsverktyg till elhandelsbolag, utbildat styrelser och ledningsgrupper kring energimarknader och risker, hjälpt till att utforma koncept för solceller och andra produkter samt varit med företag under resan mot att starta eget elhandelsbolag. Vi har även hunnit med att anordna seminarium kring optimering av kraftvärmeproduktion. Att vara aktiv på intradag- och reglermarknader behöver inte vara svårt och här finns framtidens intjäningsmöjligheter för svenska kraftvärmebolag. Kontakta oss så hjälper vi dig vidare!

Sist men inte minst så har vi fortsatt att skicka ut våra uppskattade rapporter om Elcertifikat och Utsläppsrätter. Fortsätt höra av er med alla typer av frågor och kommentarer!

Vänliga hälsningar,

Fredrik Bodecker, Mia Bodin & Gustaf Sundelius