Hur påverkas ert resultat av förändringar i EU ETS?

LÄGRE TILLDELNING OCH HÖGRE PRISER PÅ UTSLÄPPSRÄTTER

– HAR NI KOLL PÅ HUR ERT RESULTAT PÅVERKAS AV FÖRÄNDRINGARNA I EU ETS?

För avfallseldade kraftvärmeverk och industrier kan det handla om att det årliga underskottet mer än fördubblas redan till 2025. Samtidigt kan skarpa politiska åtgärder mycket snart dra upp priserna. Kostnaderna kan bli upp mot 5-10 gånger högre än idag. Även för flygbolag och vissa industrier blir påverkan stor. Vad skulle det innebära för just er? Hur kan ni förbereda er och minska riskerna för kraftiga slag mot resultatet?

Halmstad Energi och Miljö samt Nova Airlines ville ta reda på det och de anlitade oss för att göra en analys. Gör det ni också!

Ni får en rapport till ledningsgrupp och styrelse som:
•Beskriver systemet
•Beskriver förväntade förändringar för er bransch
•Analyserar vad de kan innebära för just ert behov och resultat fram till 2030
•Förklarar vilka möjliga åtgärder som kan vidtas för att minska riskerna

Genom att vara förberedd kan ni vidta åtgärder. Minska redan nu riskerna för kraftiga slag mot resultat och balansräkning.

Sitter ni med ett betryggande överskott? Tänk på att med stigande balans och högre priser står ni inför potentiellt mycket kraftiga svängningar i lagervärde. Det kan skilja miljonbelopp från år till år. Passa på att bygga upp er kunskap kring detta inför nästa styrelsemöte!

Hör av er till mig för ett kostnadsförslag! Ni når mig på mia@bodeckerpartners.com eller 073-808 18 98.

Referenser

Fredrik Andersson, Halmstad Energi och Miljö (fredrik.andersson@hem.se)

Anders Fred, Nova Airlines (anders.fred@novair.se)