Bodecker partners – äkta oberoende rådgivning och förvaltning

Bodecker Partners är ett oberoende partnerägt bolag verksamt inom rådgivning, analys och förvaltning av energiprisrisker. Vi hanterar och ger råd kring handel med vindkraft, solkraft, kraftvärme, fjärrvärme, biobränsle och gas. Vi är en leverantör av skräddarsydda lösningar och vår metod är att arbeta nära och engagerat med ett större fokus på ett färre antal kunder.

Kundfokus 

Precis som i banksektorn passar det vissa kunder att utnyttja alla bankens egna tjänster som t.ex. lönekonton, pensioner, lån och kapitalförvaltning. Andra mer specialiserade kunder väljer en ”private banking”-lösning; mer individuellt anpassad och där de får unik service och specialistkunskap från en personlig investeringsrådgivare och förvaltare.

Bodecker Partners erbjuder ”Private Energy” – vi hjälper dig hitta de bästa lösningarna utifrån ditt företags förutsättningar.

Vi erbjuder en oberoende rådgivning där vi agerar helt på kundens sida; Vårt mål är att öka kunskapen internt hos kunden och hitta de strategier och samarbetspartners som passar just den kunden bäst. Med fokus på ett färre antal kunder ger det oss även möjligheten att leverera en högklassig personlig service med fullt engagemang  i varje uppdrag. Vi har fördelen att inte behöva lägga ner tid och energi på en större intern organisation – vår tydliga filosofi är att lägga full fokus på uppdraget och att agera på kundens sida.

Vi är Private Energy.