Analyser

Varje månad publicerar vi ett månadsbrev med analyser och nyheter. Varannan månad handlar det om den nordiska elcertifikatmarknaden och varannan gång om den europeiska marknaden för utsläppsrätter (EU ETS).

Anmäl ditt intresse för våra månadsbrev här på info@bodeckerpartners.com

Senaste nummer:

2017

Utsläppsrätter #10

Elcertifikat #8

Utsläppsrätter #6

Elcertifikat #5

Utsläppsrätter #4

Elcertifikat #3

Utsläppsrätter #2

Elcertifikat #1

2016

Utsläppsrätter #12

Elcertifikat #11

Utsläppsrätter #11

Elcertifikat #10