Corporate PPA

Stora förändringar i Europa har ökat risken för höga elpriser i Sverige. Genom bilaterala elavtal direkt med vind- eller solkrafts­producent, eller genom solel på egna tak, försäkrar ni er mot höga elpriser samtidigt som ni bidrar till utbyggnad av förnybar el.

Grön el direkt från en utvald vind- eller solkraftspark ger er ett stabilt, lågt elpris och en ökad miljöprofil. Genom att köpa el från specifik vind- eller solpark minskar ni de finansiella riskerna för producenten och gör att de kan bygga sin park mer kostnadseffektivt. Det leder till lägre elpris till er. Ni bidrar till uppstart av ny park vilket ger möjligheter till grön marknadsföring.

Har ni en årlig elförbrukning på minst 10 GWh?
Då har ni möjlighet att vara med. Vi hjälper er att hitta bästa möjliga projekt enligt era kriterier – helt kostnadsfritt.

Vill ni istället upplåta er mark eller tak för solceller?

Finns intresse och möjlighet att ha småskalig sol på eget tak eller mark? Det är också fullt möjligt, helt utan investeringskostnad och operationella risker. ”Låna ut” ert tak för solel, leasa solceller – nya koncept är på väg. Vi går igenom alternativen och kan hjälpa er att hitta bästa möjliga lösning.

Välkommen till våra seminarier i Malmö, Göteborg eller Stockholm i januari–februari 2018 Vi går igenom hur det fungerar och vilka alternativ som finns just nu. Kontakta mia@bodeckerpartners.com för mer info och anmälan!