Förvaltning

Bodecker Partners erbjuder specialiserad förvaltning och rådgivning till producenter av förnybar el med fokus på elcertifikat. Vi erbjuder innovativa säkringsstrategier och strävar efter en stadig inkomst till producenter samt en rättvis avkastning på kapital till investerare.

Bodecker Partners expertis inom elcertifikat och utsläppsrätter såväl som den nordiska elmarknaden hör till Sveriges främsta. Till skillnad från majoriteten av marknadens portföljförvaltare fokuserar vi på uppdrag från vindkraft- och kraftvärmeproducenter – en grupp som har haft tuffa förutsättningar de senaste åren med låga el- och elcertifikatpriser. Som producentens partner har vi inga förbrukningsportföljer och därmed gemensamt incitament med våra kunder.

Vi strävar efter en stadig inkomst till producenterna och en rättvis avkastning på kapital till investerare i förnyelsebar produktion.

Ta kontroll över elcertifikaten

Producenternas prissäkringsstrategier skiljer sig markant från en elförbrukares och med nuvarande låga elpriser ökar behovet av en aktiv förvaltning för att fånga uppgångar när de kommer. I våra tidigare yrkesroller har vi sett hur producenter av el inte får en optimal eller anpassad förvaltning av de befintliga aktörerna. Utöver producentens portfölj förvaltas ofta en betydligt större slutkundsportfölj som får förvaltarens fokus istället. Många förvaltare har dessutom ägare med konkurrerande intressen som inte sällan kolliderar med kundens portfölj.

Fredrik Bodecker, Bodecker Partners

Även när det gäller analys har vi sett att elproducenter i vissa fall blir styvmoderligt behandlade. Rådgivning och analysrapporter utgår från förbrukarens sida och saknar ofta fokus på t.ex. elcertifikat – något som är minst lika viktigt som elpriset för producenter av förnybar el. De rekommendationer som ges utgår från ett inköpsbehov och inte när det är bäst tidpunkt att fånga uppgångar i priset.