Rådgivning

Vi är experter på riskhantering och energihandel. I vårt Private Energy hjälper vi el- och värmeproducenter, elhandelsbolag och investerare i förnybar energi att hantera energimarknadsrisker och optimera produktion och försäljning.

Precis som i banksektorn passar det vissa kunder att utnyttja alla bankens egna tjänster. Andra mer specialiserade kunder väljer en ”private banking”-lösning; mer individuellt anpassad och där de får unik service och specialistkunskap från en personlig investeringsrådgivare och förvaltare.

Bodecker Partners erbjuder Private Energy – vi hjälper dig hitta de bästa lösningarna utifrån ditt företags förutsättningar.

Vi erbjuder en oberoende rådgivning där vi agerar helt på kundens sida; Vårt mål är att öka kunskapen internt hos kunden och hitta de strategier och samarbetspartners som passar just den kunden bäst. Med fokus på ett färre antal kunder ger det oss även möjligheten att leverera en högklassig personlig service med fullt engagemang i varje uppdrag. Vi har fördelen att inte behöva lägga ner tid och energi på en större intern organisation – vår tydliga filosofi är att lägga full fokus på uppdraget och att agera på kundens sida.

Vi är Private Energy.

Några av de uppdrag vi har utfört är:

  • Energimarknads- och riskutbildningar till styrelse och ledningsgrupp
  • Riskpolicys och säkringsstrategier
  • Upphandling av elhandelstjänster, balansansvar och produktionsoptimering
  • Strategisk rådgivning/affärs- och produktutveckling
  • Rådgivning och uppstart av elhandelsbolag
  • Rådgivning och analysbrev el, elcertifikat och utsläppsrätter
  • Rådgivning kring- och framtagande av solcellsprodukter
  • Optimering fjärrvärme och el
  • Back-up till elhandelsansvarig
  • Förvaltning av elcertifikat

Otroligt värdefullt att samla både styrelse och ledningsgrupp för att stanna upp, tänka efter och ta dialog kring både risker och möjligheter. Det kommer att göra våra diskussioner både bredare och djupare framöver.

Björn Sjöström, VD, Varberg Energi

Ni ska ha tack för en mycket intressant och viktig utbildning i vilka kunskaper samtliga i styrelsen bör ha. För en framtida diskussion om riskhantering var det här en väldigt bra utbildning.