UTBILDNING

Styrelseutbildning

Energibranschen är utan tvivel en av de viktigaste branscherna i vår tid – med stor påverkan på hur samhälle och näringsverksamheter utvecklas. Det innebär att energibolagsstyrelser har ett stort ansvar och det krävs insikter i energibolagens finansiella risker och kraven på att generera avkastning.

Bodecker Partners erbjuder er som styrelse i ett kommunalägt energibolag en utbildning i workshop-format. Den innehåller viktiga delar av styrelsearbetet för att säkerställa att ni har den kunskap som krävs för grundläggande riskkontroll och fortsatt positivt resultat.

WORK-SHOP

Utbildningen sker i work-shop format och ger styrelsen rätt verktyg för att kunna bidra aktivt i styrelsearbetet. Efter utbildningen har man bl.a. gått igenom hur energimarknaderna fungerar, hur de finansiella riskerna påverkar resultatet och hur aktuella riskexponeringar följs upp.

Vi går igenom frågor som dessa:

  • Hur stor resultatavvikelse är godkänd i er nuvarande riskpolicy?
  • Vad ska en månadsrapport innehålla och hur tolkar man siffrorna?
  • Hur påverkas resultatet om elpriserna stiger/faller 20 procent?
  • Är bolaget tillräckligt säkrat för stora prissvängningar?
  • Hur mäter ni era risker?
  • Vilka politiska beslut och omvärldtrender påverkar bolaget?
  • Täcker er riskpolicy alla betydande finansiella risker?

Ta chansen och bjud in oss till ert nästa styrelsemöte eller strategidag. Dessa timmar ökar snabbt er kunskap och blir en är viktig investering till ert framtida styrelsearbete.

För mer information klicka här >>

info@bodeckerpartners.com

Tel: +46 (0) 40 511 483