Bodecker Partners kundwebinar 18 Dec 2020

Tack för er medverkan vid vårt kundwebinar, 18 december 2020! Vi är glada att så många av er tog er tid och hoppas att ni tyckte att det var intressant och lärorikt.

Länk till presentationer

Elmarknaden – ljus i tunneln? (Gustaf Sundelius)

Elcertifikat och GoO – något värde att vänta? (Sevdie Denli)

Sammafattning av div. långtidsprognoser (Mia Bodin)

Klimatmål, EU ETS och utsläppsrätter (Mia Bodin)

Power to X and Danish offshore wind strategy (Karsten Uhd Plauborg, CIP)

Corporate PPAs för att bidra till klimatmål (Mia Bodin)

High temperature store – CO2 free process heat (Herbert Piereder, Lumenion

Framtidens flexibilitet och nättjänster är här (Jens Nordberg, Varberg Energi & Lars Skoglund, Ntricity)

Framtida flexibilitet från vindkraft (Daniel Kulin, Sv. vindkraftsförening)

Avslutande ord om framtidens energimarknad (Fredrik Bodecker)