mobile-image
Corporate PPA innebär att man köper el direkt från en nybyggd vind- och/eller solpark. För köparen innebär PPA-avtalet att man uppfyller sina hållbarhetskrav och får ett lågt och stabilt elpris under minst fem till tio år. För elproducenten innebär det att man säkrar sin finansiering för ny förnybar produktion. Bodecker Partners hjälper både köpare och producenter att hitta rätt motpart.
 

Corporate PPA för elproducenter

Bodecker Partners erbjuder projektägare till vind- eller solparker möjligheten att registrera befintliga och kommande projekt i vårt PPA-register i syfte att finna en bilateral motpart för långa fastprisavtal.

I syfte att öka antalet potentiella köpare i långsiktiga ”corporate” bilaterala PPA-kontrakt i Sverige arbetar Bodecker Partners med att stödja intresserade elförbrukande företag genom hela processen. Vi introducerar PPA-konceptet i lämpliga branscher, utbildar ansvariga och ledning, jobbar igenom kriterier, dokument och avtal samt genomför upphandling av projekt anmälda i vårt PPA-register.

Vårt PPA-register är öppet för befintliga eller planlagda vind- och solkraftsparker efter acceptans av vårt registeravtal.

Fördelar med PPA

  • Banker kräver ofta att vindkraftsägare har
    ett långt elförsäljningsavtal (PPA) med en elförbrukare.
  • Med PPA på plats kan investeringsbeslut
    fattas om ny park.
  • En PPA reducerar riskerna, minskar kostnaderna, och ger bättre lånevillkor.
 

Corporate PPA för elförbrukare

I ett s.k. PPA-avtal säkrar ni grön el i er konsumtion - direkt från en specifik vind- eller solkraftspark. Det som saknas vid högre förbrukning kompletteras enkelt med el från nätet. Ni bidrar även till att ny förnybar el byggs, s.k. "additionalitet". Det är en av skillnaderna mot att bara köpa ursprungsgarantier och varför det föreslås i rapporten "1,5°C Business Playbook”.

Vårt erbjudande

Bodecker Partners hjälper er att reda ut hur PPA fungerar, vilka risker ni måste ta hänsyn till och vilken typ av avtal som passar er. Genom vårt register av tillgängliga vind- och solprojekt kan vi även hjälpa er att hitta lämpliga motparter och genomföra upphandling.

Vi är helt oberoende och hjälper er att hitta rätt utifrån era kriterier.

Kom ihåg att en PPA behöver inte påverka leveransen av el – ni behöver inte ens byta elleverantör! Bodecker Partners finns med er hela vägen och ser till att processen blir snabb och smidig.

Fördelar för elförbrukare

  • Grön el direkt från en specificerad produktionskälla.
  • Ny förnybar el byggs utan att investera själva och bidrar till bolagets hållbarhetsarbete.
  • Stabilt och lågt elpris på förnybar grön el i minst fem till tio år.
 

Kontakta oss

Elförbrukare
Är ni intresserade av att vet mer om vad det innebär att köpa el direkt från vind- eller solpark i en corporate PPA? Vill ni ha stöd i upphandling eller hjälp att hitta motparter? Kontakta Mia Bodin på:
Mail: mia@bodeckerpartners.com
Telefon: 073-808 18 98.

Elproducent
Har ni projekt där ni söker eller kommer att söka PPA-motpart? Kontakta oss så skickar vi mer information samt en anmälningslänk och avtal till vårt register.
Mail: ppa@bodeckerpartners.com

Ladda ner våra informationsblad

 

Aktuellt