Corporate PPA

Stora förändringar i Europa har ökat risken för höga elpriser i Sverige. Genom bilaterala elavtal direkt med vindkraftsägare försäkrar ni, som elförbrukande företag, er mot höga elpriser samtidigt som ni bidrar till utbyggnad av förnybar el.

Vi på Bodecker Partners hjälper er att reda ut hur det fungerar, vilka risker ni måste ta hänsyn till och vilken typ av avtal som passar er. Genom vårt register av tillgängliga vind- och solprojekt kan vi även hjälpa er att hitta lämpliga motparter och genomföra upphandling.

Vi har flertalet tillgängliga vindprojekt i vårt register

Vi är helt oberoende och hjälper er att hitta rätt utifrån era kriterier.

Kom ihåg att en PPA behöver inte påverka leveransen av el – ni behöver inte ens byta elleverantör! Bodecker Partners finns med er hela vägen och ser till att processen blir snabb och smidig.

Fakta om PPA – för företag som vill bidra till 1,5 graders målet

Upphandling av corporate PPA med Bodecker Partners

Grön el direkt från en utvald vindpark ger er:

  • Ett stabilt och lågt elpris i minst 5-10 år
  • Grön el direkt från specifik och namngiven vindpark
  • Miljö- och hållbarhetsvärde genom att bidra till konstruktion av ny vindkraft.
  • Varumärkesstärkande: Möjlighet till ert företagsnamn på vindturbin m.m

Kontakta gärna Mia Bodin för en första diskussion och mer information!

mia@bodeckerpartners.com eller 073 808 18 98

Lyssna här på Mias föreläsning ”PPA-avtal som ger långsiktighet och trygghet”.