Intäktsförvaltning

Bodecker Partners erbjuder specialiserad förvaltning och rådgivning till investerare i nordisk förnybar elproduktion. Vi erbjuder innovativa säkringsstrategier och strävar efter en stadig inkomst till producenter samt en rättvis avkastning på kapital till investerare. Som fullständigt oberoende har vi samma incitament som våra kunder.

Som producentens partner har vi inga förbrukningsportföljer och därmed gemensamt incitament med våra kunder. Vi erbjuder själva vare sig balansansvar eller direkt marknadsaccess utan agerar, på uppdrag av våra kunder, mot flertalet motparter. Det gör att vi alltid är fullständigt oberoende och söker efter bästa möjliga pris och säkringsinstrument vid varje tillfälle.

Vi strävar efter en stadig inkomst och en rättvis avkastning på kapital till investerare i förnyelsebar produktion.

En normal process in i vår förvaltningstjänst baseras på följande steg:

  1. Förberedelse: NDA skrivs under, produktions- och budgetdata samt säkringskontrakt presenteras och Bodecker Partners analyserar risker samt levererar intäktsprognos.
  2. Risk policy, mandat & säkringsstrategi: Bodecker Partners och kund tar gemensamt fram risk policy och föreslår säkrings- och optimeringsstrategier för att säkerställa intäktsmål för nordisk el, elcertifikat och ursprungsgarantier.
  3. Operativ set-up: Bodecker Partners föreslår process för handel och lämpliga motparter för marknadsaccess samt assisterar i ev. FEMA-avtal och bilaterala kontrakt.
  4. Löpande försäljning av el, certifikat och GoO: Bodecker Partners genomför löpande säkrings- och optimeringsstrategier för kundens räkning mot upphandlade motparter. Med vår unika kompetens och oberoende ställning säkerställer vi högsta möjliga intäkter vid varje tillfälle.

Ta kontroll över intäkterna

Producenternas prissäkringsstrategier skiljer sig markant från en elförbrukares och med nuvarande låga elpriser ökar behovet av en aktiv förvaltning för att fånga uppgångar när de kommer. I våra tidigare yrkesroller har vi sett hur producenter av el inte får en optimal eller anpassad förvaltning av de befintliga aktörerna. Utöver producentens portfölj förvaltas ofta en betydligt större slutkundsportfölj som får förvaltarens fokus istället. Många förvaltare har dessutom ägare med konkurrerande intressen som inte sällan kolliderar med kundens portfölj.

Fredrik Bodecker, Bodecker Partners

Även när det gäller analys har vi sett att elproducenter i vissa fall blir styvmoderligt behandlade. Rådgivning och analysrapporter utgår från förbrukarens sida och saknar ofta fokus på t.ex. elcertifikat – något som är minst lika viktigt som elpriset för producenter av förnybar el. De rekommendationer som ges utgår från ett inköpsbehov och inte när det är bäst tidpunkt att fånga uppgångar i priset.