Rådgivning

Vi har expertis inom de nordiska energimarknaderna med fokus på riskhantering och energihandel. Vi har ett stort nätverk i Sveriges energisektor och hjälper energibolag, el- och värmeproducenter samt investerare med bl.a. risk policy projekt, kundspecifika rapporter & seminarium, strategisk rådgivning, upphandling av balansansvar samt produktionsoptimering.

Vi ser oss själva som ”Private Energy Partner” – med referens till banksektorn där vissa väljer att utnyttja alla bankens egna tjänster medan andra kunder väljer en mer specialiserad ”private banking”-lösning; ofta mer individuellt anpassad med unik service och specialistkunskap.

Bodecker Partners erbjuder Private Energy – vi hjälper dig hitta de bästa lösningarna utifrån ditt företags förutsättningar.

Vi erbjuder oberoende rådgivning där vi agerar helt på kundens sida; Vårt mål är att öka er kunskap och hitta bästa möjliga strategier och samarbetspartners för just er. Vi fokuserar på ett fåtal kunder åt gången för att leverera en högklassig personlig service med fullt engagemang i varje uppdrag. Vi har fördelen att inte behöva lägga ner tid och energi på en större intern organisation – vår tydliga filosofi är att lägga full fokus på uppdraget och att agera fullständigt våra kunders sida.

Några av de uppdrag vi har utfört är:

  • Energimarknads- och riskutbildningar till internationella investerare, energibolagsstyrelser och ledningsgrupper
  • Förhandlingsrådgivning och second-opinion i vindkraftsprojekt
  • Upphandling av balansansvar, elhandelstjänster och produktionsoptimering
  • Riskpolicys, säkringsstrategier och strukturering av riskrapportering till investerare och energibolag.
  • Second-opinion och diskussionspartner kring prisprognoser
  • Uppstart av elhandelsbolag
  • Strategisk rådgivning/affärs- och produktutveckling
  • Utbildningar, specialrapporter samt rådgivning kring el, elcertifikat och utsläppsrätter
  • Rådgivning kring- och framtagande av solcellsprodukter
  • Optimering fjärrvärme och el

Otroligt värdefullt att samla både styrelse och ledningsgrupp för att stanna upp, tänka efter och ta dialog kring både risker och möjligheter. Det kommer att göra våra diskussioner både bredare och djupare framöver.

Björn Sjöström, VD, Varberg Energi

Ni ska ha tack för en mycket intressant och viktig utbildning i vilka kunskaper samtliga i styrelsen bör ha. För en framtida diskussion om riskhantering var det här en väldigt bra utbildning.