Corporate PPA

Stora förändringar i Europa har ökat risken för höga elpriser i Sverige. Genom bilaterala elavtal direkt med vindkraftsägare försäkrar ni er mot höga elpriser samtidigt som ni bidrar till utbyggnad av förnybar el.

Grön el direkt från en utvald vindpark ger er:

  • Ett stabilt och lågt elpris i minst 5-10 år
  • Grön el direkt från specifik och namngiven vindpark
  • Miljö- och hållbarhetsvärde genom att bidra till konstruktion av ny vindkraft.
  • Varumärkesstärkande: Möjlighet till ert företagsnamn på vindturbin m.m.

Har ni en årlig elförbrukning på minst 40 GWh?

Flertalet vindkraftsägare söker just nu direktköpare till sin el för kommande 5-10 år.

Vi hjälper er hitta rätt utifrån era kriterier och lokalisering.

Kom ihåg att en PPA behöver inte påverka leveransen av el – ni behöver inte ens byta elleverantör! Det är endast en säkring av elpriset. Nu finns även standardavtal vilket gör processen snabbare och smidigare. Bodecker Partners finns med er hela vägen och säkerställer konkurrenskraftiga villkor.

Möjlighet just nu!

Just nu söker t.ex. ett stort och kreditstarkt företag efter en industri eller annat företag med ca 70-400 GWh årsförbrukning el som vill köpa vindkraftsproducerad el direkt från park från senast årsskiftet 2021/2022! Kontakta mia@bodeckerpartners.com för mer info!