Hem

Bodecker Partners expertis inom den nordiska elmarknaden, såväl som elcertifikat och utsläppsrätter, hör till Sveriges främsta.

Vi erbjuder oberoende rådgivning och hantering av marknadspris-risker till investerare i nordisk förnybar elproduktion samt stöd till företag vid upphandling av vind- eller solel genom Corporate PPA.

Bodecker Partners,
äkta oberoende rådgivning och förvaltning