21.10.15:  Nya rapporter om nordisk vind- och solkraft, elpriser samt EU ETS tillgänglig. Kontakta oss för fri utgåva

Bodecker Partners expertis inom den nordiska elmarknaden, såväl som elcertifikat och utsläppsrätter, hör till Sveriges främsta. Vi erbjuder oberoende rådgivning och hantering av marknadsprisrisker till investerare i nordisk förnybar elproduktion.

Bodecker Partners – äkta oberoende rådgivning och förvaltning.