Rapporter

”Nordic Renewables Report – Marknadsinblick för beslutsfattare” är vår kvartalsvisa rapport som håller dig uppdaterad kring de viktigaste nyheterna, analyserna och prognoserna med påverkan på den nordiska elmarknaden och utbyggnad av förnybar produktion. Sedan 2024 är rapporterna endast på engelska. Ta del av exempelrapporter nedan och kontakta oss om ni är intresserade av en prenumeration.

Innehåll

I varje utgåva av vår populära rapport ger vi de senaste uppdateringarna inom klimatpolitik och stödsystem, analyser och rapporter, statistik och utbyggnad av vind- och solkraft samt prisutveckling och prognoser av nordisk el, elcertifikat, ursprungsgarantier samt utsläppsrätter. Sedan 2024 skrivs rapporterna endast på engelska.

 

Prenumeration

  • Pdf till upp till 10 personer på bolaget
  • 3 kompletta Nordic Renewables rapporter per år, inkl. PPA-updates
  • 8 utökade månadssammanfattningar
  • Rabatterat pris på våra veckobrev och på events som ordnas av Bodecker Partners

Pris

2100 EUR/år. Tidigare svenska prenumeranter: 15000 SEK för 2024

Prenumerera

Kontakta Mia för mer info eller för att påbörja er prenumeration. 

Bodecker Partners AB
is an independent partner-owned company active in the field of consultancy, analysis and management of energy price risks. We handle price risks within the fields of wind- and solar power, CHP, district heating, biofuel and gas.
Contact Us
Mail: info@bodeckerpartners.com
Tel: +46 732 55 87 27
Adress
Bodecker Partners
Lilla Varvsgatan 51b
211 74 Malmö
Social medias