Rapporter

Vi har slagit ihop vår Elcertifikat/GoO rapport med Utsläppsrätter (EU ETS). Nytt namn är ”Nordic Renewable Report – Marknadsinblick för beslutsfattare”. Upplägg detsamma som tidigare med uppdateringar inom politik, stödsystem, analyser och rapporter, statistik och utbyggnad samt prisutveckling av elcertifikat, ursprungsgarantier och utsläppsrätter.

Se exempel på tidigare rapporter nedan men kontakt oss gärna för senare exemplar.

Prenumerationsinformation här