21.10.15:  Nya rapporter om nordisk vind- och solkraft, elpriser samt EU ETS tillgänglig. Kontakta oss för fri utgåva

Rapporter

”Nordic Renewables Report – Marknadsinblick för beslutsfattare” är vår kvartalsvisa rapport som håller dig uppdaterad kring de viktigaste nyheterna, analyserna och prognoserna med påverkan på den nordiska elmarknaden och utbyggnad av förnybar produktion. Ta del av exempelrapporter nedan och kontakta oss om ni är intresserade av en prenumeration.

Innehåll

I varje utgåva av vår populära rapport ger vi de senaste uppdateringarna inom klimatpolitik och stödsystem, analyser och rapporter, statistik och utbyggnad av vind- och solkraft samt prisutveckling och prognoser av nordisk el, elcertifikat, ursprungsgarantier samt utsläppsrätter.

Ladda ner exempelrapporter

Prenumeration

  • Pdf till 5 personer på bolaget
  • 4 kvartalsrapporter per år
  • Månadssammanfattningar
  • Inbjudan till vårt årliga seminarium och matchningsevent.

Pris

8900 kr/år (svensk version)

Vill ni även prenumerera på vår Carbon Update så är kombinationspriset 11 000 kr/år.

Prenumerera

Kontakta Mia för mer info eller för att påbörja er prenumeration. 

Bodecker Partners AB
is an independent partner-owned company active in the field of consultancy, analysis and management of energy price risks. We handle price risks within the fields of wind- and solar power, CHP, district heating, biofuel and gas.
Contact Us
Mail: info@bodeckerpartners.com
Tel: +46 732 55 87 27
Adress
Bodecker Partners
Lilla Varvsgatan 1b
211 74 Malmö
Social medias