21.10.15:  Nya rapporter om nordisk vind- och solkraft, elpriser samt EU ETS tillgänglig. Kontakta oss för fri utgåva

Om oss

Bodecker Partners bedriver oberoende rådgivande verksamhet kring energiprisrisker och intäkts-möjligheter på energimarknaderna. Vår expertis inom den nordiska elmarknaden såväl som elcertifikat och utsläppsrätter hör till Sveriges främsta.
Fredrik Bodecker, VD och partner
Fredrik har nära 25 års erfarenhet av energihandel inom el, gas, kol, olja och miljöinstrument. Han har varit verksam i olika ledande befattningar på bl.a RWE, Alfakraft, Essent, Gunvor och DONG.
Phone: +46 732-558 727
Epost: fredrik@bodeckerpartners.com
Gustaf Sundelius, Partner
Gustaf har över 15 års erfarenhet av energibranschen och har jobbat som fysisk elhandlare, produktions-optimerare, trader, risk manager och portföljförvaltare inom el, gas, elcertifikat, utsläppsrätter och FX på E.ON och Modity Energy Trading.
Phone: +46 70-879 69 68
Epost: gustaf@bodeckerpartners.com
Mia Bodin, Partner
Mia har över 17 års erfarenhet av energibranschen och har bl.a. jobbat många år som ansvarig analytiker för EU ETS utsläppsrätter, nordisk el och elcertifikat på E.ON och Modity Energy Trading.
Phone: +46 73-808 18 98
Epost: mia@bodeckerpartners.com
Sevdie Denli
Sevdie har 15 års erfarenhet av elmarknaden med ledande befattningar inom analys, kundservice, riskhantering av energihandel och portföljförvaltning i ett av Sveriges mest hållbara energibolag, Varberg Energi AB.
Phone: +46 73-808 18 80
Epost: sevdie@bodeckerpartners.com
Patrik Åberg
Patrik har över 20 års erfarenhet av energi- och finansbranscher. Han har innehaft roller som risk manager, finansiell handlare och portföljförvaltare av el, natur- och biogas, elcertifikat, utsläppsrätter, valutor och räntor vid Alfa Kraft, COOP/KF, Vattenfall Power Mgm samt senast på Göteborg Energi.
Phone: +46 70 646 77 26
Epost: patrik@bodeckerpartners.com
Bodecker Partners AB
is an independent partner-owned company active in the field of consultancy, analysis and management of energy price risks. We handle price risks within the fields of wind- and solar power, CHP, district heating, biofuel and gas.
Contact Us
Mail: info@bodeckerpartners.com
Tel: +46 732 55 87 27
Adress
Bodecker Partners
Lilla Varvsgatan 1b
211 74 Malmö
Social medias