Om oss

Bodecker Partners bedriver oberoende rådgivande verksamhet kring energiprisrisker och intäkts-möjligheter på energimarknaderna. Vår expertis inom den nordiska elmarknaden såväl som elcertifikat och utsläppsrätter hör till Sveriges främsta.
Fredrik Bodecker, VD och Founding partner
Fredrik har nära 25 års erfarenhet av energihandel inom el, gas, kol, olja och miljöinstrument. Han har varit verksam i olika ledande befattningar på bl.a RWE, Alfakraft, Essent, Gunvor och DONG. Fredrik är VD på Bodecker Partners och även ansvarig för vår rådgivning till vätgas/PtX branscher samt uppdrag till batterier/lagring. Han är även ansvarig för Bodecker Partners aktivitet inom Scandinavian Capacity Reserve (projektutvecklare batteri) samt andra strategiska managemnet konsult uppdrag.
Phone: +46 732-558 727
Epost: fredrik@bodeckerpartners.com
Gustaf Sundelius, Co-founding partner
Gustaf har över 15 års erfarenhet av energibranschen och har jobbat som fysisk elhandlare, produktions-optimerare, trader, risk manager och portföljförvaltare inom el, gas, elcertifikat, utsläppsrätter och FX på E.ON och Modity Energy Trading. På Bodecker Partners är Gustaf ansvarig för vår "Revenue Risk Management" och strategiska rådgivning till främst investerare i storskalig förnybar elproduktion.
Phone: +46 70-879 69 68
Epost: gustaf@bodeckerpartners.com
Mia Bodin, Co-founding partner
Mia har över 17 års erfarenhet av energibranschen och har bl.a. jobbat många år som ansvarig analytiker för EU ETS utsläppsrätter, nordisk el och elcertifikat på E.ON och Modity Energy Trading. På Bodecker Partners är Mia ansvarig för långsiktig marknadsanalys samt vår PPA-rådgivning. Hon skriver bl.a. våra uppskattade kvartalsrapporter, adhoc rapporter till investerare i förnybar energi men även vätgas och PtX, samt koordinerar PPA-upphandlingar och transaktionsrådgivning.
Phone: +46 73-808 18 98
Epost: mia@bodeckerpartners.com
Staffan Bergh
Staffan har 15 års erfarenhet inom energibranschen och har arbetat med investeringar i förnybart och marknadsanalys, som investeringsansvarig och analyschef på SR Energy, en av de största vindkraftsinvesterarna i Norden. På Bodecker Partners är Staffan ansvarig för långsiktig marknadsanalys samt vår investeringsanalys och transaktionstjänster. Han är också involverad i ad hoc-rådgivning, affärsutveckling och portföljhantering.
Phone: +46 70 485 53 67
Epost: staffan@bodeckerpartners.com
Sevdie Denli
Sevdie har 15 års erfarenhet av elmarknaden med ledande befattningar inom analys, kundservice, riskhantering av energihandel och portföljförvaltning i ett av Sveriges mest hållbara energibolag, Varberg Energi AB. På Bodecker Partners är Sevdie bl.a. ansvarig för handel med miljöinstrument samt jobbar aktivt med elupphandlingar och PPA-rådgivning till producenter av förnybar el och industrier.
Phone: +46 73-808 18 80
Epost: sevdie@bodeckerpartners.com
Patrik Åberg
Patrik har över 20 års erfarenhet av energi- och finansbranscher. Han har innehaft roller som risk manager, finansiell handlare och portföljförvaltare av el, natur- och biogas, elcertifikat, utsläppsrätter, valutor och räntor vid Alfa Kraft, COOP/KF, Vattenfall Power Mgm samt senast på Göteborg Energi. På Bodecker Partners är Patrik ansvarig för vår operativa portföljförvaltning av vind- och solkraftsparker. Patrik skriver även våra eminenta veckobrev.
Phone: +46 70 646 77 26
Epost: patrik@bodeckerpartners.com
Johan Claesson
Johan har över 17 års erfarenhet av finansiell riskanalys och riskhantering. Han har innehaft diverse operative och strategiska roller inom både banksektorn och energibranschen, senast inom Uniper i Düsseldorf och E.ONs försäljnings- och trading verksamhet i Sverige. På Bodecker Partners är Johan ansvarig för vår rådgivning inom Risk Management området, t.ex. risk policys, portföljvärderingar och riskberäkningar, och värdering av säkringsstrategier.
Phone: +46 76 000 11 29
Epost: johan@bodeckerpartners.com
Bodecker Partners AB
is an independent partner-owned company active in the field of consultancy, analysis and management of energy price risks. We handle price risks within the fields of wind- and solar power, CHP, district heating, biofuel and gas.
Contact Us
Mail: info@bodeckerpartners.com
Tel: +46 732 55 87 27
Adress
Bodecker Partners
Lilla Varvsgatan 51b
211 74 Malmö
Social medias